Regulamin

REGULAMIN

ULTRA CUP POLAND 2020

 

 1. Celem Ultra Cup Poland jest:
 • popularyzacja biegów górskich, a także turystyki górskiej jako form aktywności sportowej i spędzania wolnego czasu;
 • wyłonienie najlepszych uczestników i uczestniczek pucharu;
 • promocja biegów wchodzących w skład pucharu, a także regionów turystycznych, w których są rozgrywane w Polsce i na świecie.

 

 1. Informacje podstawowe:

W ramach Ultra Cup Poland rozegrane zostaną następujące biegi ultradystansowe:

 1. Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego – 53 km
 2. Biegi w Szczawnicy
 • Dziki Groń – 64 km
 • Niepokorny Mnich – 97 km
 1. Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy
 • Siedemdziesiąt z hakiem – 71 km
 • Ultra Chojnik – 102 km
 1. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
 • Ultra Trail – 68 km
 • K-B-L – 110 km
 • Super Trail – 130
 • Bieg 7 szczytów – 240 km
 1. Łemkowyna Ultra-Trail®
 • Łemkowyna Ultra-Trail® – 70 km
 • Łemkowyna Ultra-Trail® – 100 km
 • Łemkowyna Ultra-Trail® – 150 km

 

 1. Termin i miejsce:

Data i miejsce biegów rozgrywanych w ramach Ultra Cup Poland:

 

 • Zimowy Ultramaraton Karkonoski, Karpacz, 7 marca 2020

www: http://ultramaratonkarkonoski.pl/

 

 • Biegi w Szczawnicy, Szczawnica, 25 kwietnia 2020

www: http://biegiwszczawnicy.pl/

 

 • Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy, 20 czerwca 2020

www: https://chojnikmaraton.pl

 

 • Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Lądek Zdrój, 16-19 lipca 2020

www: http://dfbg.pl/

 

 • Łemkowyna Ultra-Trail®, Beskid Niski, 23-25 października 2020

www: http://www.ultralemkowyna.pl/

 

 1. Zasady punktowania:
 • Klasyfikacja Ultra Cup Poland prowadzona będzie od dnia 7 marca do dnia 25 października 2020 roku.
 • Wszystkie biegi wliczane do pucharu punktowane są w ten sam sposób.
 • Punkty za ukończenie danego biegu przydzielane są w zależności od zajętego miejsca. W przypadku każdego z biegów pierwszy zawodnik na mecie otrzymuje 300 punktów, drugi 299, trzeci 298, a każdy kolejny o jeden punkt mniej. Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca powyżej 300 otrzymują za ukończenie danego biegu 1 punkt.

 

 1. Klasyfikacja końcowa:
 • W klasyfikacji końcowej Ultra Cup Poland sklasyfikowany zostanie każdy uczestnik przynajmniej trzech biegów wliczających się do pucharu, który ukończy zawody w wyznaczonym przez organizatora danego biegu limicie.
 • W przypadku zawodników, którzy w danym roku ukończyli więcej niż 3 biegi wliczane do pucharu do końcowej klasyfikacji wliczona zostanie suma trzech najlepszych biegów danego zawodnika.
 • W przypadku gdy w końcowej klasyfikacji dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie miejsce zajęte na najdłuższej trasie, w której dany zawodnik wziął udział.

 

 1. Wyniki
 • Aktualne wyniki pucharu będą dostępne na stronie www.ultracuppoland.pl
 • Wyniki będą każdorazowo aktualizowane w ciągu 14 dni od zakończenia biegu wliczanego do Ultra Cup Poland.

 

 1. Nagrody
 • Cykl ma charakter rywalizacji sportowej.
 • We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn oraz OPEN kobiet.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają pamiątkowe statuetki, a także nagrody rzeczowe. Suma nagród rzeczowych wyniesie minimum 15 000 PLN.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 z 12 biegów należących do pucharu otrzymają pamiątkowy upominek.
 • Zakończenie cyklu, wręczenie nagród Ultra Cup Poland 2020 i dekoracja finisherów odbędzie się 21 listopada 2020.

 

 1. Ochrona wizerunku i dane osobowe
 • Warunkiem uczestnictwa w Ultra Cup Poland jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym na dany bieg, przez administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.), którym jest organizator danego biegu, dla celów organizacji imprezy sportowej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • O ewentualnych zmianach dotyczących przebiegu i harmonogramu Ultra Cup Poland uczestnicy będą informowani na stronie internetowej pucharu.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika pucharu.

 

 1. Organizatorami Ultra Cup Poland jest
 • TRAILS OF POLAND SPÓŁKA Z.O.O
  ul. Jagiellońska 2B/5
  38-400 Krosno
  NIP: 6842653639

 

 1. Kontakt z organizatorem:
 • strona www: www.ultracuppoland.pl
 • e-mail: ultracuppoland@gmail.com